Activiteiten / Beleidsplan

Jaarlijks wordt er door het bestuur van de stichting Vrienden van Seurenheide een beleidsplan gemaakt betreffende de activiteiten voor het volgende jaar, dus ook voor 2018 :

- Een bijdrage aan de lessen van de minder-validen die onder verantwoordelijkheid van de RSC Seurenheide worden uitgevoerd. Het aantal minder validen dat met onze bijdrage wekelijks kan paardrijden, zowel in groepen als (in een enkel geval) individueel,  bedroeg in 2017 48.

- Een bijdrage in de kosten van de vrijwilligers. Voor het kunnen uitvoeren van de lessen van de minder validen is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk. Van oudsher kan de Stichting Vrienden van Seurenheide rekenen op de inzet van ruim 30 vrijwilligers. Voor hun inzet draagt de Stichting Vrienden van Seurenheide zorg voor een beperkt aantal consumpties en een beperkt aantal (gratis) paardrijlessen.

- De Lampionnentocht. Een jaarlijks terugkerend evenement in de Herfst voor alle minder valide ruiters, ouders en familie en de vrijwilligers.

- In 2018 zal extra inspanning worden geleverd om extra giften en donaties te verwerven. Concreet betekent dit dat het werk van de Stichting opnieuw onder de aandacht van de bestaande netwerken worden gebracht. Daarnaast wil de Stichting nieuwe netwerken aanboren waaronder serviceclubs en vermogende particulieren.

- In overleg met de Stichting Manege Seurenheide zal worden vastgesteld hoe de Stichting kan worden versterkt. Daartoe zal een marketingplan worden opgesteld. Tevens zal de bestuurssamenstelling worden gewijzigd. In samenspraak met de Stichting Manege zal de Stichting Vrienden en RSC Seurenheide zal het overleg met de gemeente Bergen worden voorgezet met als doel de manege op de huidige lokatie te continueren. Gezien de plannen rondom de toeristisch-recreatieve  ontwikkeling van het gebied De Maasduinen worden er voor de manege voldoende mogelijkheden gezien om op de huidige locatie extra activiteiten te ontwikkelen. Daarmee kan het voortbestaan van de manege en daarmee ook de werkzaamheden verbonden aan de statutaire doelstelling van onze Stichting gewaarborgd blijven. Alles onder het motto : Help de minder validen in het zadel !