ANBI Stichting

De stichting Vrienden van Seurenheide is een onafhankelijke organisatie met als doel het bevorderen van het paardrijden van mindervalide ruiters en daarmee het bewerkstelligen van meer integratie tussen de valide en mindervalide mensen.
Wij staan ingeschreven in het Kamer van Koophandel register onder nummer 12037877 met de RSIN code 806757401. Het bestuur van de stichting werkt geheel onbezoldigd en bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter M.J.A.J Driessen
Secretaris / Penningmeester G.M.A. Berden
Lid J. G.H. de Vaan

De financiële verantwoording vindt u :
over 2014 hier
over 2015 hier
over 2016 hier
over 2017 hier
over 2018 hier

Het adres waar u de stichting kunt bereiken is :
Post : Wentholtlaan 1, 5801DB Venray.
Email :bestuur@vriendenvanseurenheide.nl

 

Stichting Vrienden van Seurenheide beschikt over de ANBI-verklaring van de Belastingdienst, zodat u weet dat de door u geschonken donatie goed terechtkomt en u een donatie ook op kunt geven bij uw belastingaangifte. Lees meer over de ANBI verklaring op de site van de ANBI.

 

Bankrekening NL88RABO 0375 3479 25 t.n.v. stichting Vrienden van Seurenheide